PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19

WINTECH - "Điểm nóng" tiêm phòng vắc xin năm 2021

Tại Việt Nam, đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có sự gia tăng nhanh chóng ở 2 tỉnh thành Bắc Ninh và Bắc Giang. Do vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã tập trung vắc xin để tiêm phòng cho người dân trên địa bàn và người lao động đang làm việc trong các KCN.

Để hưởng ứng ủng hỗ quỹ vắc xin quốc gia cũng như thực hiện tiêm phòng cho người lao động, là doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc phòng chống dịch bệnh, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần EC đã cho tiêm phòng "toàn bộ" công nhân viên trong nhà máy. Niềm vui, niềm hạnh phúc được thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi người, trên tinh thần đó đã làm tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vừa lao động sản xuất để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên vật liệu cho nhu cầu của khách hàng, vừa tham gia chống dịch.